Del

Om mit arbejde

Af Majken Bilgrav

Mine arbejder bygger på natursansninger og bevidstheden om, at vi selv er natur. Bevidstheden om at vi ikke står udenfor naturen, men at vi er indfældet i naturen, og at hele vores tilværelse er indlagt i naturen i en universel sammenhæng.

Fugleformationer eller kolonier af ynglende fugle er for mig blevet de fuldendte billeder på naturens sammenhæng, kredsløb og en balanceret sameksistens. Et tema jeg har arbejdet med i mange år både i min keramik, i mine malerier af de store stæreflokke ”sort sol” og i fuglefjeldets kæmpe kolonier af ynglende fugle. Når stærene samles og flokkene fortættes bliver individet opløst, og det beskyttende fællesskab tager over. De universelle formationer og mønstre der tegnes på himlen er for mig også mønstre, der rummer fortællinger om individet overfor fællesskabet og frihed overfor afhængighed. I Fuglefjeldet finder jeg en parallel fortælling. I Kolonien beskyttes individet mod rovfugle ved at yngle side om side. Ravne og havørne holder bestanden sund, og som én organisme sidder alkefuglene på fjeldets hylder, sorte og hvide Yin- og Yan-tegn der bliver en fortælling om balance og den store forbundenhed, der er mellem alt levende.

Kunstens styrke findes for mig i selve den poetiske måde at erkende verden på. En erkendelse der går gennem sanserne og følelserne og ikke kun gennem intellektet. I natur-sansningen findes åbenheden, sårbarheden, et rum til fordybelse, til det åndelige og til skønheden. Her vokser selve vores evne til at kunne forundres og beundre, og til at ville beskytte dette mirakel af en klode, som vores planet er.