Del
Om Majken Bilgravs arbejder

Gallerist Kurt Svendsen, Galleri Sct. Gertrud, Kbh.

“I et meget vedkommende koloristisk formsprog transformerer Majken Bilgrav sine oplevelser til lærredet, og med sikker farveholdning skaber hun et nærmest ekspressionistisk naturmaleri. Hun er en fin fortolker og fortæller”.

Uddrag af anmeldelse af Flemming Damskov i tidskriftet VISVA

“Majken Bilgrav maler med en usædvanlig sensitivitet… Det er ikke fuglenes minutiøse udseende hun præsenterer. Mere samspillet med omgivelserne, stemningen under iagttagelsen, og den skønhed og mystik, der ligger i øjeblikket. Med det fokus skriver hun sig ind i rækken af vore bedste fugleskildrere som bl.a. Johannes Larsen og Lars Jonsson”.

Tekstuddrag af Tom Jørgensen, Kunstanmelder på Jyllandsposten og redaktør af Kunstavisen.

”Majken Bilgrav maler kraftfulde, sanselige og koloristiske billeder… Stilen er ekspressiv og indlevende med tydeligt markerede penselstrøg og fint opfattede farvegradueringer… Med sit usentimentale blik for de forskellige fuglearter, sin friske kolorit og ekspressive penselføring er Majken Bilgrav en værdig arvtager til de store danske naturskildrere gennem tiden ”.

Uddrag af portrætbogen “101 kunstnere 2014”, Tom Jørgnsen.

“Fugle i et landskab. Dette er Majken Bilgravs hovedmotiv. Hendes mål og ambitioner rækker imidlertid videre end som så. I stedet for en naturalistisk skildring af henholdsvis det konkrete landskab og de konkrete fugle vil Majken Bilgrav forsøge at indfange symbiosen mellem de to. Indfange den universelle samhørighed, der er mellem livet og dets omgivelser..

Majken Bilgrav