Del

Tanker om motiver

Bulbjerg-15_web

Fugle lever i harmoni med deres omgivelser, og er samtidig dybt afhængige af deres miljø. Denne samhørighed og afhængighed, findes bl.a. i et fuglefjeld. Fjeldet med de ynglende fugle og planterne som får næring fra fuglenes guano, står som en fuldendt abstraktion. Det er naturens kunstværk over kredsløb og sameksistens, og en stadig kilde til inspiration.

Den samme tilpasning og samhørighed findes hos en stæreflok, når den går til ro i tagrørene. Når flokkene fortættes for at forvirre rovfuglene, bliver individet opløst. Det store beskyttende fællesskab tager over, og tegner universelle formationer på himlen.

formation 18 2